Ξεκινάμε το μεγάλο οδοιπορικό  σε μεγάλες ή μικρότερες ψυχρές εισβολές του παρελθόντος που επηρέασαν την πρωτεύουσα , αφού σας τονίσω πως οι αναφορές γίνονται ανά έτος και όχι ανά χειμώνα και όπου κριθεί σκόπιμο θα αναφερθεί και ο χειμώνας ως σύνολο.